หนังสือแนะนำ
Bangkok Post Business
 
   
  1.ข้าวหอมมะลิสวนดุสิต
 
ลำดับที่
รายการ
ขนาดบรรจุ (กิโลกรัม)
ราคา (บาท)
1
ข้าวหอมมะลิ 100 % ชั้น 2
5
200
2
ข้าวหอมมะลิ 100 %
15
560
3
ข้าวหอมมะลิ 100 %
49
1,800
  2.ข้าวกล้องหอมมะลิสวนดุสิต
 
ลำดับที่
รายการ
ขนาดบรรจุ (กิโลกรัม)
ราคา (บาท)
1
ข้าวกล้องหอมมะลิ 100 %
2
85
   
โครงการโรงสีข้าว สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ตั้ง 190 หมู่ 3 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 02-244-5385